Як стати учасником Асоціації

Home / Як стати учасником Асоціації
Витяги із Статуту НАУТН

3.1. Умови відносно членства в Асоціації:

3.1.1. Асоціація є вільною для вступу (входу) НОВИХ Учасників ЗА УМОВИ рекомендації одного з Засновників.

3.1.2. Учасником Асоціації можуть бути юридична особа приватного права, у тому числі громадське об’єднання зі статусом юридичної особи, які згодні виконувати обов’язки, що на них покладають установчі документи Асоціації. Членство в Асоціації здійснюється на недискримінаційних засадах.

3.1.3. Учасниками Асоціації є її засновники, а також будь-які Учасники, що вступили до Асоціації після її державної реєстрації.

3.1.4. Засновники Асоціації та Учасники, які вступили до Асоціації після її державної реєстрації, мають однакові права та обов’язки. Асоційовані Учасники мають права та несуть обов’язки з урахуванням пункту 3.5. цього Статуту. Положення цього Статуту однаково поширюються як на Засновників Асоціації, так і на не Учасників.

3.1.5. Засновники Асоціації набуваються статусу Учасників з дати державної реєстрації Асоціації.

3.1.6. Особи, які вступили до Асоціації після її державної реєстрації, набувають статусу Учасників з моменту Прийняття відповідного рішення правлінням Асоціації (надалі — «правління»).

3.5 Асоційовані Учасники Асоціації
Асоційовані Учасниками Асоціації можуть бути навчальні заклади, наукові установи та Громадські організації, а також їх Уповноважені представники.
Асоційовані Учасники НЕ мають права голосу на ЗЗУ Асоціації та не можуть висувати свої кандидатури до правління. Асоційовані Учасники мають право брати участь в роботі комісій за напрямами роботи Асоціації, а також мають можливість висувати свої кандидатури на посади ключових експертів.

Положення про участь в Національній Асоціації України з теплових насосів
Інструкція щодо подання документів до вступу в Національну Асоціацію України з теплових насосів

Інструкція щодо подання документів до вступу в Національну Асоціацію України з теплових насосів

 

Прийняття до Асоціації передбачає попереднє ознайомлення зі Статутом Асоціації, його визнання та готовність його дотримуватись і сплачувати вступні та членські внески.

Рішення про прийняття нових учасників приймається Правлінням Асоціації.

Для того, щоб вступити в  НАУТН, необхідно ознайомитись із Положенням про участь в Асоціації , заповнити заяву встановленого взірця та подати до  Правління Асоціації.

До заяви додаються засвідчені печаткою підприємства копії установчих документів, а також ліцензій  у разі їх наявності.

Також необхідно подати рекомендацію одного із Засновників або Президента Асоціації.

Завантажити заяву про вступ в Національну Асоціацію України з теплових насосів

Start typing and press Enter to search