Інститут технічної теплофізики Національної академії наук України

Home / Представники Асоціації / Інститут технічної теплофізики Національної академії наук України

Директор ІТТФ НАН України Академік НАН України Президент НАУ ТН А. А. Долінський

Заступник директора ІТТФ НАНУ Член-корреспондент НАНУ вице-президент НАУ ТН
Б. И. Басок

Заступник директора ІТТФ НАНУ Член-корреспондент НАНУ Керівник секції НАУ ТН: «Теплові насоси великої потужності» Ю.Ф. Снежкин

Продукція, що випускається:
 • Новітні енерго- та ресурсоощадні технології та обладнання для енергетики, малої та муніципальної енергетики, харчової, фармацевтичної, будівельної та інших галузей промисловості.
 • Нові теплофізичні прилади та системи вимірювання теплофізичних параметрів і теплоенергетичних показників в промислових установках та обладнанні.
 • Сучасні технології підвищення енергоефективності будівель та систем їх акліматизації. Технології ство- рення пасивних будівель та будівель типу «0-енергії».
 • Енергоощадні технології та устаткування для переробки, сушіння і зберігання сільськогосподарської продукції, а також для отримання якісних концентрованих молочних, овочевих та фруктових продуктів, виготовлення профілактичного лікувально-оздоровчого харчування для імунослабких та гормонально- залежних осіб.

Перелік конкурентноспроможної імпортозамінної продукції випуск якої освоєно підприємством: 
Методики, програми і виконання теплофізичних розрахунків:

 • комплексної модернізації комунальної теплоенергетики
 • систем охолодження газових турбін, двигунів внутрішнього згорання
 • проектування, модернізації і оптимізації котлів і камер згорання
 • систем використання геотермальної енергії
 • інтенсифікації тепловіддачі теплообмінних пристроїв венергетиці, хімічній та інших галузях промисловості
 • задач пожежної безпеки об’єктів.
Енергозберігаючі технології та устаткування для енергетики:
 • котлоагрегати потужністю 0,63; 1,0; 2,0 МВт
 • пальники
 • комбінованого виробництва теплоти і електроенергії (когенерація)
 • утилізації теплоти відхідних газів котлів і печей
 • системи теплопостачання на основі теплових насосів
 • грунтові теплообмінники
• полівалентні комбіновані системи кліматизації будівель на основі відновлюваної енергії
 • спалювання біомаси (деревина, солома та ін.)
 • виробництва біогазу
 • спалювання сміття — видобутку та використання геотермальної енергії
Теплофізичні прилади і системи вимірювань для енергетики і промисловості:
 • контролю вмісту вихідних димових систем акумулювання теплоти в енергетичному устаткуванні
 • контролю хімічного і механічного недопалу палива, оптимізації процесу горіння в топках енергетичних і 
опалювальних котельних агрегатів
 • теплових випробувань будівельних конструкцій
 • контролю теплотрас
 • вимірювання теплових втрат
 • вимірювання сонячної інсоляції
 • визначення потоків теплового випромінювання
 • первинні перетворювачі теплових потоків
Енергоресурсосберегаючі технології та устаткування для:
 • процесів сушки у виробництві медичних препаратів і харчових продуктів
 • виробництва пектиновмістких порошків
 • виробництва молочних продуктів, майонезів, паст та ін.
 • виготовлення профілактичного і лікувально-оздоровчого харчування з сої
 • сатурації вин, напоїв і соків, аерації водоймищ
 • рідинної екстракції з лікарських рослин
 • отримання гранульованих продуктів монодисперсного складу
 • абсорбційних геліохолодильних установок (працюючих в режимах холодильної машини і теплового насосу)
 • теплообмінні апарати і устаткування технічного і побутового призначення (калорифери, електронагрівачі, 
теплоакумулюючі печі)

Start typing and press Enter to search